Auction 5
Thursday, 17.10.19 (Your local time)
Israel
 Geulim 76, Zichron Yaakov

פריטי אספנות רבים ומגוונים במחירה פתיחה נמוכים במיוחד.


שימו לב! המכירה הוקדמה במספר ימים.

The auction has ended

LOT 283:

שעון מורבייר צרפתי - אמצע המאה ה-19

Start price:
$ 300
Estimated price:
$600 - $800
Auction house commission: 15% More details
VAT: On commission only

במצב עבודה תקין. 

לוח פורצלן נקי מנזקים. 

גדול ובעל נוכחות מרשימה. 


אורך 1.40 מטר מקצה המטוטלת ועד לראש השעון.


לא ניתן למשלוח באמצעים רגילים. מצריך הובלה אישית ללקוח. העלות היא בהתאם למקום המגורים. נא לבדוק לפני הרכישה.