מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 88:

קודש הקדשים! 'וועסטיל' לבן של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור עם מונוגרמה בראשי תיבות של שמו הקדוש

נמכר ב: $20,000
מחיר פתיחה:
$ 20,000
הערכה:
$50,000 - $80,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

קודש הקדשים ! וועסט לבן, אפוד עם כפתורים, של הרה"ק רשכבה"ג מרן בעל 'האמרי אמת' מגור עם מונוגרם-משלבת ובה מופיעים ראשי התיבות של שמו הק' 'אמא'. 


רקע: [מפאת צנעת הפרט, עמעמנו חלק מהפרטים, ויינתנו לקונה ולכל דורש ומתעניין בפריט זה בכובד ראש]  

ארגון החסד  'נשי אגודת ישראל' - נוסד בידי נשים צדקניות, עסקניות חסד וגומלות חסדים בעוז ותעצומות. 

הארגון תמך וסייע בעזרה של ממש, בדרך כבוד ואהבת ישראל, בכלות שעמדו לפני חופתן, בייחוד מירושלים, ומשאר ערי ארץ ישראל.

נשים צדקניות אלו, היו מכתתות רגליהן מידי שבוע בשבוע לאסוף בגדים שימושיים וראויים ללבישה בדרך כבוד מבתי נשות כשרי ישראל, גומלות חסדים ונדבניות.

אחת הרבניות הצדקניות לבית גור, הייתה תומכת רבות במפעל הצדקה האדיר, ומפעם לפעם מוסרת בגדים שהיו אצלה במצב טוב ומעולה, לגמ"ח המפורסם. 

אחר תקופה ארוכה, בה נוכחה בהשתאות במפעל האדירים של נשים צדקניות אלו, אמרה לאחת מהנשים שעסקו בפועל במצווה חשובה זו, כי ברצותה לתת לה עצמה מתנה יקרה וחשובה.

היא הוציאה מבין גנזי הקודש 'וועסט' צחור, יקר שבערכין, באומרה: "וועסט זה הוא מאת הרב הקדוש רבן של כל בני הגולה האמרי אמת. הא לך לשמירה ולזכות ולאות הוקרה!" 


ע"פ חוקרי ומומחי ההיסטוריה בחצר הקודש גור והבקיאים בתולדות חיי מרן האמרי אמת, וועסט לבן זה, עם מונגורמה של שמו, קיבל מרן האמרי אמת לחתונתו, עם עוד בגדים נוספים שנרקמה עליהם מונגורמה של ראשי התיבות של שמו. פריט זה הוא ככל הידוע היחיד ששרד את השנים הרבות כ- 130 שנה. 

מרן האמרי אמת, היה נוהג בכל יום כיפור, ללבוש כותנת לבנה צחורה וגדולה, ירושה מאביו הק' מרן השפת אמת מגור, וגם עליה התנוססה מונוגרמה של שמו הק' של מרן בעל השפת אמת. עם חולצת פשתן זו, השתמשו כחלק מהתכריכין של מרן האמרי אמת. גם בבגד שלפנינו ניכרים היטב סימני השימוש, למרות שהוא משומר במצב מעולה. 


הפריט נמכר עקב מצוקה כלכלית, ועל כן, ע"פ פסק הלכה מאת הגה"צ רבי שמאי קהת הכהן גראס דומ"צ בעלזא בעיה"ק ירושלים ובעל 'שבט הקהתי', ניתן לרוכשו מכספי מעשר. 


בד איכותי צחור. כתמי זמן קלים. כפתורים חזקים שמורים היטב. ללא קרעים כלל. מצב כללי טוב מאוד. לבישת בגדי לבן בקבלה ובחסידות:

דע שיש סוד גדול בלבישת בגד פשתן, שכל נפטר שנתלבש בבגדי פשתן אפילו נפטר בחוצה לארץ כל קטיגור נהפך לסניגור, ומעלת לבישת פשתן בלא לבוש אחרת ואפילו תינוק שאביו מוחזק שמתו לו בנים הרבה על ידי לילית או רוח רעה תינוק זה בטוח מכל אלו בסגולת לבישת בגדים אלו, וסגולת לבישת בגדי פשתן שלובש בגדי פשתן לבד ולא מין אחר עמו, אבל נתערב מין אחר אפילו חוט אחד פוסל בו. ופרעה השיג בחכמתו סגולת הבגדים אלו ולכן היה מלובש אלו כלי בגדי פשתן לבן ובהם היה מתגאה לפני חכמיו וגדוליו ואמר להם הוא אלוה, והמופת שכל חרטומיו וחכמיו לא היו יכולים לשלוט בו ברוב כשפנות. וגם יוסף השיג זה הסוד ברוח הקדש וידע שהלובש בגדי פשתן לבן אינו שולט בו לא עין הרע ולא רוח רעה ולא שום מיני כישוף... [ילקוט ראובני, מקץ, ועיין שם עוד]


איתא תלמידי חכמים שבבבל מצוינין לפי שאינן בני מקומן וכו', ומשמע דרוצה לומר אאותם שבבל... ובגד המיוחד לתלמיד לחכם הוא כמו בגדי כהונה, שנקראו בגדי קודש לכבוד ולתפארת, שעל ידי לבישת הבגדים נעשה ראוי לכבוד ולתפארת, וכן בגדי שבת... [פרי צדיק משפטים א]


והנה מאמרו הנוקב והיסודי של מרן השפת אמת בפרשת תצוה שנת תרמ"ד : 

בענין הפרשה סמיכות שמן למאור לבגדי כהונה. כתבנו כבר עפ"י הפ' בכל עת יהיו בגדיך לבנים שהוא תיקון הגוף שהוא נק' מלבוש האדם. ועי"ז שמן על ראשך שהוא חלק הנשמה אל יחסר. וזה הכנות ימי המעשה. שהוא בירור ותיקון המעשים כדי להעלותן ביום השבת לזכות לנשמה יתירה וז"ש על ראשך. [לכן כתיב בכל עת. והארת הנשמה הוא לעתים מיוחדים כמו בשבתות וימים טובים]. ובגדי כהונה היו תיקון אברי הגוף שבודאי אהרן בחיר ה' נשתנו כל אבריו להיות כמלאך ה' כמ"ש מלאך ה' צבאות הוא. ואיתא במדרש שנכנס לפני ולפנים בזכות האבנים והשבטים. ויפלא כי לא שימש לפני ולפנים רק בבגדי לבן. אך הפי' כמ"ש והיו על לב אהרן. פי' כמ"ש שימני כחותם על לבך. והארת הבגדים הניחו רשימה בגופו של אותו צדיק כמ"ש והיו הדברים כו' על לבבך כו' ושמתם כו' על לבבכם. פי' על להיותן שולטין על כל רצונות הלב שלא תוכל השכחה לשלוט בזה. וזהו ג"כ התפילין שנקראו חותם. להיותם נחקקין אלה הדברים בלב ובמוח. ובמקדש ה' הי' זה מפורסם ונגלה. שנתעלו כל איברי הכהן. כמ"ש לקדשו לכהנו לי. והיה כל גופו בטל במציאות. והיה רק קודש וכהן ומשרת ה'. והוא הי' הנבחר. אבל הארת בגדי כהונה היה מתפשט לכל בני ישראל בבחי' תיקון הגוף והמלבוש. והמנורה הי' בחי' הנשמה שמן על ראשך כו' לכן כתיב ויקחו אליך. כי נשמת מרע"ה היא למעלה מכולם. ובהדלקת המנורה האירו כל הנשמות שבישראל. שנקראו נרות כמ"ש נר ה' נשמת אדם. ואמרו חז"ל מחוץ לפרוכת העדות עדות הוא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. פירוש עדות ממש כמ"ש וראו כל עמי הארץ כו' שם ה' נקרא עליך. שבזמן המקדש האירו נשמות בני ישראל. ונתעלו להיות כמלאכי ה'. לכן דורש במדרש למעשה ידיך תכסוף כי הנשמות נק' מעשי ידיו של הקב"ה כמ"ש ונשמות אני עשיתי: