מכירה פומבית 18 ספרי קדש,דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, חסידות, קבלה, חתימות והקדשות רבנים ואדמורים, חוברות, שטרות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, חפצי אספנות, כלי נגינה, ועוד. קטלוג בפורמט pdf
21.8.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

רחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
המכירה הסתיימה

פריט 73:

ספר לוחות העדות תקט"ו 1755 מהדורה ראשונה / "צורת בית המקדש" פרנקפורט דמיין, תע"ד [1714].

1. ספר לוחות ...

נמכר ב: $130
מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

ספר לוחות העדות תקט"ו 1755 מהדורה ראשונה / "צורת בית המקדש" פרנקפורט דמיין, תע"ד [1714].

1. ספר לוחות עדות, מאמרים ומכתבי הרבנים, על פולמוס הקמיעות שהתעורר נגד הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונא, תקט"ו 1755- מהדורה ראשונה.

"אשר ישבו כסאות למשפט רוב חכמי דור ואנשים מקובלים מפורסמי', עדות לישראל... כי שקר ענו בו בהרב... יהונתן נר"ו אב"ד... אה"ו... והצדיקו אותו בכל הדברים וחוקים אשר... חקקו... לבל ישמע ויפקד שום איש מישראל... בגנות הגאון הנ"ל... וכל הכתבים המחרפים... באש ישרפו...".
מאמרים, איגרות וכרוזים מרבנים, פרנסים וראשי-קהילות, שעמדו לימין רבינו יהונתן אייבשיץ במחלוקת שהתחוללה בעקבות ההאשמה המוטעית שנתפס לשבתאות, והערעורים על הקמיעות שכתב. בראש הספר הקדמת רבי יהונתן ובה השתלשלות סיפור המחלוקת. בסופו פירוש על קמיע אחד ודרוש "שדרשתי כאשר החל הרעש ביום כו שבט תקיא"ל [23.2.1751] במקהלות, אשר הרבתי להתנצל עצמי".
חסר דף השער וב' עמודים בהקדמה, [ט] ב-עח דף. 19 ס"מ.בלאי וכתמים,דפים מנותקים בהקדמה.

2. ספר "צורת בית המקדש" לרבי ליפמן בעל תוספות יום טוב.פרנקפורט דמיין, תע"ד [1714].
מלווה שני איורים  דפוס יהאן קעלנר. – תרשימי צורת הבית. בסוף הספר: מדות המזבח לרבי אליהו בן רבי צבי הירש. [2], כ דף. 20 ס"מ.  
כרוכים יחד, מצב כללי טוב-טוב מאד, שוליים עם בלאי,כתמים, כריכה קדמית מקורית .

בכמה מקומות חתימת בעלות של הרב ר' מרדכי אביגדור בן חיים זלה"ה מעיר וואלטשין הסמוכה לבריסק דליטא'. ובנוסף חתימת בכתב ידו של בנו יחידו הרב משה חיים בן אביגדור (קריוויאנסקי).

ר' מרדכי אביגדור בן חיים (קריוויאנסקי) מחבר קונטרס שנאת חינם "דער פוטערנער אייווען – וספר
"תנור של חמאה" שיצא  לאור בשנת תרס"ד בפיעטרקוב כנגד כת הציונים והמזרחי להוכיח ולבאר כל כפירתם והבליהם,בנו ר' משה חיים התמנה לספרא דדינא בבית דינם של הגאון רבי משה נחום וואלענשטיין זצ"ל והגאון רבי מרדכי ליב רובין,בתו נשאה להרב הגאון רבי אברהם משה הלוי קאצינעלינבויגן ראש ישיבת ציון, נפטר בירושלים בד' בכסלו תרס"ז.