מכירה פומבית 17 סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
יום חמישי, 18.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה תתקיים במשרדינו ברחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
הוספנו פריטים חדשים ומיוחדים בסוף הקטלוג.
דף בכתב יד קודשו של הגאון המקובל הבן איש חי זצוק"ל בעניני קבלה.
כתב יד תימני 'שלש מגילות' בכתיבה יוצאת דפן, 210 עמ'.
קופת צדקה 'להכנסת כלה' כסף 800 חתום גרמניה מרהיבה.
ספר תורה מרוקו עם ארגז, רמונים ואצבע קריאה מכסף, גודל קלף 36 ס"מ.
ועוד....
המכירה הסתיימה

פריט 338:

חומש במדבר ...

נמכר ב: $260
מחיר פתיחה:
$ 260
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

חומש במדבר עם פירוש היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. דפוס פעסיל באלאבן. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש, לעמערג תרכ"ד - 1864. חומשים "היכל הברכה" להאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא., מספרי היסוד של ספרי החסידות ותורת הקבלה. חומשים אלו זכו לחביבות מיוחדת אצל האדמו"רים מכל החוגים (זידיטשוב, צאנז. הרש"ב מליובאוויטש ועוד). במכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, כתב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים". [2 שערים], (2) רכ"ה, 15 דף..כתמים. 
 עם תרגום אונקלוס, רש"י בעל הטורים תולדות אהרן מסורה גדולה וקטנה מנורת שלמה ופירוש משכיל לדוד מרבי משה פרדו והפירושים "היכל הברכה" "ואוצר החיים". כולל מגילת רות עם תרגום אונקלוס, מסרה גדולה רש"י וברטנורה
מודפס על נייר לבן משובח.דף השער הראשון חסר.בחלק מהדפים כתמים, נזקי עש רבים רובם בדפים הראשונים והאחרונים כולל בטקסט, ברוב הספר באמצע נזקי עש רק מעט מהם בטקסט.
בסוף הספר פגיעות במגילת רות.דף אחרון מנותק וקרוע בקצוות מחמת פגעי העש ללא כריכה.

.
רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין. היה האדמו"ר השני מקומרנא. נולד בתקס"ו בסאמבור שבגליציה  שבגליציה לאביו רבי אלכסנדר סנדר סאפרין, מייסד שושלת קומארנא. מגיל צעיר ניכר בקדושתו, ובגיל צעיר היה נוסע לצדיקי דורו, בראשם החוזה מלובלין ורבי זאב וולף מז'בריז'. החוזה מלובלין העריכו מאד, וגילה חיבה גדולה מאד כלפיו. כשהגיע לגיל 12 נפטר אביו, והוא החל לנדוד ממקום למקום תוך כדי יסורים קשים. דודו, ר' צבי הירש מזידיטשוב פרש עליו את חסותו. לאחר שהתחתן, עבר לבית חמיו, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. יותר מאוחר עבר לחסות בצלו של רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, בעל ה"אוהב ישראל". לאחר פטירתו, עבר לזידיטשוב, שם למד דודו, ר' צבי הירש. לאחר שנפטר דודו רבי צבי מזידיטשוב עבר לעיירה "קאמארנא", שם החלו לנהור אליו חסידים רבים ששמעו על צדיקותו וקדושתו. בתחילה התבטל בפני דודו רבי משה מסאמבור, ולאחר פטירתו החל לכהן כאדמו"ר בקומרנא.
גדולי אדמו"רי דורו, בהם רבי ישראל מרוז'ין ורבי משה צבי מסווראן העריכוהו וכבדוהו מאד. הוא הנהיג עדת חסידים בקומרנא, עד לפטירתו בי' באייר תרל"ד.
ספריו: זוהר חי- על הזוהר. היכל הברכה- על חמישה חומשי תורה. אוצר חיים- פירוש לתרי"ג מצוות בדרך הסוד. נתיב מצוותיך- הקדמה לס' אוצר חיים. כתם אופיר- על מגילת אסתר. נוצר חסד- על מסכת אבות. עצי עדן- על המשנה מעשה אורג- על המשנה פני זקן- על המשנה. פני זקן- פירוש על הירושלמי מסכת שקלים. עשירית האיפה- על הספרא. נדבת פי- פירוש על מסכת קינים, והערות לספריו 'פני זקן' עמ"ס שקלים ו'עשירית האיפה' על הספרא. שלחן הטהור- הלכות ומנהגים (כנהוג עד היום בקרב חסידי קומרנא). ספר אדם ישר- תפילות להנצל ממגיפה. דרך אמונה- "דברים הנצרכים לתורה ולעבודה". מגילת סתרים - הכולל שני חלקים: "ספר החזיונות" - כעין יומן של האדמו"ר ובו חזיונות, חלומות וסיפורים מתוארכים. הוא גם מדבר בו רבות על שרשי נשמות, ו"מעשה השם" סיפורים על הבעש"ט שרובם שמע מפי חותנו, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב.