מכירה פומבית 17 סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
18.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה תתקיים במשרדינו ברחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
הוספנו פריטים חדשים ומיוחדים בסוף הקטלוג.
דף בכתב יד קודשו של הגאון המקובל הבן איש חי זצוק"ל בעניני קבלה.
כתב יד תימני 'שלש מגילות' בכתיבה יוצאת דפן, 210 עמ'.
קופת צדקה 'להכנסת כלה' כסף 800 חתום גרמניה מרהיבה.
ספר תורה מרוקו עם ארגז, רמונים ואצבע קריאה מכסף, גודל קלף 36 ס"מ.
ועוד....
המכירה הסתיימה

פריט 226:

לוט 7 ספרי ברסלב דפוסי ירושלים.

1. ביאור הליקוטים הוא לבאר ולפרש בעיון נפלא ונורא המאמרים הנפלאים הנמצאים ...

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט 7 ספרי ברסלב דפוסי ירושלים.


1. ביאור הליקוטים הוא לבאר ולפרש בעיון נפלא ונורא המאמרים הנפלאים הנמצאים בספר לקוטי מוהר"ן על פי ביאורי תלמידו רבי נתן מברסלב מאתר רבי אברהם ב"ר נחמן טולטשינער, ירושלים תרצ"ה [1935]. מהדורה ראשונה. דפוס צוקרמן. [5], 2-117 ד’, [10] עמ'.מצב טוב מאד, ללא כריכה,דפים מנותקים בסוף.


2.ספר משך הנחל  בו ענינים הנוגעים לענין התקרבות והתקשרות לצדיק השתטחות על קברי צדיקים מלוקט מכמה מאמרי חז"ל,נערך ונסדר ע"י שמואל ברא"ח ברסלבר [צציק]. 
א'ו'ר' ז'ר'וע לצ'די'ק וליש'רי לב שמחה תשכ"ד ,ירושלים : דפוס דעת, 96 ע'.

3.ספר ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מק' ברסלב תשל"ט ,ירושלים : נ. בורשטיין 
כולל צילום שער המהדורה הראשונה. בשער גם: י'רו'ש'ל'י'ם' ופרט של תרצ"ו. דפוס צילום של הוצאה זו 
יצא לאור עמו ספרו: ס' ליקוטי מוהר"ן תנינא, עם שער מיוחד ,[4], קכב, [1] ד' ,18 ס"מ.

4.ספר הלקוטים : מוסר השכל ועצות לעבודת ה'  מלוקט ומקובץ מכל ספרי ליקוטי הלכות שחיבר מוה' נתן, אשר חיברם מתוך ליקוטי מוהר"ן שחיבר  ר' נחמן מברסלב ,ירושלים : מוציא לאור לא ידוע 
ות'אמר ש'ובו ב'ני א'ד'ם תשי"ז, צו ע'.

5.ספר מקור האמונה אוצר של פנינים יקרים להאיר בעולם אור האמונה הקדושה גם בתוך גודל עוצם החושך אשר הרבה מאד לדבר מזה בספריו רבי נחמן מברסלב.הובא לדפוס ע"י יצחק אייזיק בן רבקה 
תשי"ג ,ירושלים : דפוס ספערא, נא, [13] ע' 

6. ספר אות ברית העצות השייכים לענין שמירת ברית קודש והתיקונים למי שכבר נכשל בפגם הברית  מלוקט מהספר ליקוטי עצות מהצדיק ר' נחמן מברסלב ומספרי ליקוטי הלכות מתלמידו ר' נתן, הובא לדפוס ע"י ר' אליעזר שלמה ברסלבר [שיק] , תשכ"ה , נוא יארק : ל. רוזנפלד, עט, [7] ע' ,18 ס"מ

7. ספר ליקוטי מוהר"ן מרבינו נחמן מברסלב הדפסנו כעת תורה א' מלקוטי מוהר"ן המדברת מהסתכלות על השכל וקראנו לקונטרס זה יעלת חן עם כל השייך לה מספרי רבינו ומספרי תלמידו מוה"ר נתן וספרי שאר תלמידי רבינו ונלוה לזה גם מאמר מספר חכמה ותבונה שחיבר מוה"ר אברהם בהרה"ח ר' נחמן מטולטשין על המעשיות,נלקט ונדפס ע"י הר"ש הורוויץ ברסלביר. תשי"ד ,ירושלים : דפוס ספרא 
בראש הספר הודבק שער משנת תשכ"ח: ספר יעלת חן. לב, קס ע'.

סה"כ ספרים במצב כללי טוב מאד, גודל משתנה.