מכירה פומבית 17 סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
18.7.19
ישראל

המכירה תתקיים במשרדינו ברחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
הוספנו פריטים חדשים ומיוחדים בסוף הקטלוג.
דף בכתב יד קודשו של הגאון המקובל הבן איש חי זצוק"ל בעניני קבלה.
כתב יד תימני 'שלש מגילות' בכתיבה יוצאת דפן, 210 עמ'.
קופת צדקה 'להכנסת כלה' כסף 800 חתום גרמניה מרהיבה.
ספר תורה מרוקו עם ארגז, רמונים ואצבע קריאה מכסף, גודל קלף 36 ס"מ.
ועוד....
המכירה הסתיימה

פריט 73:

נמכר ב: $120
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שטרות בחתימת רבני מקנאס מרוקו תרמ"ג-תרע"ח

לוט 3 דפים.
1 עיסקא בין דוד בן אברהם בטאן לר' דוד עטייא נר"ו בן שלם. שנת תרמ"ג.
חתומים מסעוד בן זאזון ואברהם הכהן. נייר כפול גודל 10*15 מצב מצוין

2. עיסקא בין מרדכי מלכא בן שמואל, לר' מאיר בן מוה"ר יוסף אלקובי נר"ו. אלול תרע"ח.
חתומים הרבנים יעקב טולידאנו ומרדכי בן לולו.
גוף השטר במצב מצוין בשולים חיתוך שפגע קלות בעיטור חתימת ר' יעקב טולידאנו גודל 9*12

3 שטר עדות על קנין בין כהר"מ במ-טו' [=בן מ? טולידאנו] לכה"ר שמואל חלואה נר"ו בן כהר"ר דוד יש"ץ. שבט תרע"ד. חתומים הרבנים שלם בן עמראן ואברהם אדרעי.
בצדו השני של הדף שטר עיסקא בין רפאל עטייא בן יוסף לכהה"ר מכלוף אסודרי י"ץ בן כהה"ר ישועה נר"ו. חשון תרע"ד.
חתומים הרבנים שמואל חלואה ומרדכי וואקראט.
גודל 13*20.5 מצב טוב מעט כתמים
***
ר' יעקב טולידאנו ב"ר משה החתום כאן, חי ופעל כמה עשרות שנים אחר ר' יעקב הנז' לעיל. נולד בשנת תרכ"ו, שימש כאב"ד מקנאס, ונפטר בשנת תרפ"ב. מתורתו נדפס שו"ת אביר יעקב.

ר' שמואל חלואה היה מחכמי ישיבת ר' חיים בירדוגו [היו בה עשרים חכמים גדולים, והוקמה בשנת תרע"ב ע"י ר' וואלף הלפרין שבא מאירופה למקנס]. נולד תרמ"ו. סופר בי"ד. למד אצל רבים מחכמי מקנס.

ר' מכלוף אסודרי - תרמ"ט - תש"ד. תלמיד ר' יוסף אלקובי. אביו הוא ר' ישועה אסודרי, המתואר ע"י נכדו בהקדמת ס' דבר שמואל כגביר וכחכם, אוהב תורה ולומדיה, ובעל צדקה וחסד. אחותו היתה אשת החכם ר' שלם עמאר, בנו של הגאון ר' שמואל עמאר, ה'דבר שמואל'. כמו"כ אחיו הוא החכם ר' אהרן אסודרי, שהיה חתנו של ר' שלם עמאר הנזכר.

ר' דוד עטייא חתום כאחד מיחידי הקהל על תקנות בשנת תרמ"ה [עי' תקנות חכמי מקנס, ב, רנג].

ר' יוסף אלקובי בן מוהר"ר דוד, תרט"ז - תש"א. תלמיד ר' חיים משאש. מקובל גדול. היתה לו ידיעה בשרטוטי פנים ויד, והוא בעל דעות והזיות וחלומות ולמד לחשים לחולים ולעין הרע [השמטות מלכי רבנן על חכמי דורו].

ר' שלם בן עמראן, נולד בתרמ"ב. תלמיד ר' יוסף אלקובי.

ר' מרדכי וואקראט, הוא בנו של החכם ר' דוד אליהו. היה 'גדול פייטני מקנאס'.