מכירה פומבית 17 סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
18.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה תתקיים במשרדינו ברחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
הוספנו פריטים חדשים ומיוחדים בסוף הקטלוג.
דף בכתב יד קודשו של הגאון המקובל הבן איש חי זצוק"ל בעניני קבלה.
כתב יד תימני 'שלש מגילות' בכתיבה יוצאת דפן, 210 עמ'.
קופת צדקה 'להכנסת כלה' כסף 800 חתום גרמניה מרהיבה.
ספר תורה מרוקו עם ארגז, רמונים ואצבע קריאה מכסף, גודל קלף 36 ס"מ.
ועוד....
המכירה הסתיימה

פריט 71:

נמכר ב: $140
מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שטרות מקנאס מרוקו תרי"ב

דף ובו מספר שטרות בצד אחד שטר בענין ר' מרדוך טובי ב"ר יעקב משכן ביד החכם השלם ר' משה בהלול 4 מתוך 5 בתים שבחצר חיים טאפירו הנמצאת במבוי לעתבאיין, עבור מאתים מתקאלים ששילם לו מנכסי מהרח"ט [אודותיהם ידובר בשטרות הבאים], ואחת מהם היא שלשת רבעי חנות הנמצאת בחנויות 'לעטארין', שהיא בשותפות כהר"ר שמואל דאנינו ור' אלעזר טובי. עוד נזכר בשטר, השוכר ראובן לקפארי בן סעידו. שנת תרי"ב. חתומים ר' רפאל אבן צור ור' יוסף הכהן.

רבי משה בהלול מחכמי מקנאס, עלה עם ביתו וספריו בשנת תרי"ד לעיר טבריה [באותן שנים היתה התעוררות בין בני העיר מקנס וחכמיה לעלות לא"י, וכולם תקעו יתדותם בעיה"ק טבריה]. ר' משה הוא נינו של ר' שלמה מאימראן, אחיו וחתנו של ר' משה מאימראן מגדולי מקנאס, המפורסם בספריו החשובים. בידיו היו כתבי היד של זקינו ר' משה, וכתבי יד נדירים וחשובים, והוא שדאג לסדרם ולשמרם. בשנת תרכ"ד הדפיס ר' נחמן קורנול בוינה ספר 'חמשה קונטרסים' ובתוכו ספר חקת הדיינים לר' שלמה בן טזראת תלמיד הרשב"א מתוך העתקתו.

***
בצד השני של הדף 4 שטרות הנוגעים להאשה הכבודה אסתר אשת כהר"ר שלמה טולידאנו, בתו של מהרח"ט - ר' חיים טולידאנו. אסתר מינתה את בעלה ר' שלמה למורשה על נכסיה בכדי לדון עם שאר יורשי אביה על חלקה. ב-2 השטרות שבעמוד הימני, ופיע הסדר ופשרה בין ר' שלמה טולידאנו ליורשי מהרח"ט, חמיו. בשטר 1, בפירוט הנכסים נזכר ישראל אדהאן ב"ר יוסף, החייב לפרוע לרש"ט דמי שכירות קרקעות. על השטר חתומים ר' רפאל טולידאנו, ור' דוד משאש. השנה - תרט"ו.
בשטר - 2, באותו הענין, נזכר באמצע לוי בן יעקב בטיטו. חתומים, ר' דוד משאש ור' יהודה בן רבוח.
בשטר העליון שבעמ' השמאלי, עדות על חלוקת כל שטרות יורשי מהרח"ט, וניתן טופס בידי האפוטרופוס של רחל בתו של מהרח"ט, הוא הדיין המצויין ר' יעקב טולידאנו, והתורף נשאר בידי ר' שלמה הנ"ל, חתן מהרח"ט. שוב חתומים האישים הנז' בשטר הקודם.
בשטר התחתון, מעידים החותמים שראו את שטר ההרשאה למינוי של ר' שלמה טולידאנו ע"י אשתו אסתר הנמצאת כבר בא"י, הרשאה זו נכתבה בשליש האחרון של שנת תרכ"א. ר' שלמה גם הודה לפניהם על סך מסויים שקיבל מאלעזר טובי בן כהה"ר שלמה.
החותמים בשנת תרכ"ב - ר' רפאל אבן צור, ור' שמעיה בטאג'.
לצד שטר זה כתוב פירעון השטר שבדף 1, בענין דירות ר' מרדוך טובי. זמן השטר סיון תרכ"ב.
חתומים ר' רפאל אבן צור, ר' אברהם בן לחזאן.

***
רבי רפאל אבן צור, מהענף של שושלת אבן צור שבמקנס, כיהן כדיין בעירו ונלב"ע באזור תרנ"ד.
על ר' דוד משאש ראה להלן בלוט 4.

רבי שלמה טולידאנו הוא נין המהרי"ט, דרך בנו ר' ברוך. נולד במקנס בשנת תקצ"ה. בצעירותו ממש, כבן כ"ב שנים, נטש את ביתו ועלה לשכון כבוד בטבריה, והיה מבין ראשוני המתיישבים בה. שימש כדיין עם גדולי העיר. פעל לבניית ביה"כ על קברו של הרמב"ה. נפטר באמצע שליחותו בעיר תאזה, בשנת תרל"ז, כבן מ"א שנה.

רבי יהודה רבוח היה מחכמי מקנס שעלו לטבריה, וכיהן בה כדיין עם הרי"ד אבולעפיא, ור' יעקב הכהן סקלי. בשנת תר"ל נשלח כשד"ר למרוקו לאסוף כסף לבניית בית הכנסת על קבר רמבע"הנ.

הדיין המצויין ר' יעקב טולידאנו, הוא אביו של ר' שלמה טולידאנו הנז' לעיל. נכדו [בן לבנו ר' יהודה] הוא הרב יעקב משה טולידאנו, רבה של תל-אביב. כיהן גם כראש חברת גומלי חסדים.
נפטר באזור תק"ע-תר"ך, כבן 50.
גודל 15*20, מצב טוב מאוד