מכירה פומבית 4 ..Low selling and buying commissio..''שימו לב' עמלות מוכר וקונה נמוכות,....פריט מוזאוני אינקונבולה , יודאיקה, זהב, כלי כסף, מכתבי רבנים, ספרי חסידות נדירים.חב''ד, ספרי קודש,חפצים ציורים.ועוד ועוד
15.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב וגמן 1, בני ברק

''שימו לב'' עמלות קונה ומוכר נמוכות.... Low selling and buying commissions

המכירה הסתיימה

פריט 124:

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הגדול רבי יחזקאל בנעט הראשון, אב"ד נייטרא - תר"ב - נדיר ביותר!

נמכר ב: $1,300
מחיר פתיחה:
$ 1,000
הערכה:
$1,500 - $2,000
עמלת בית המכירות: 15% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הגדול רבי יחזקאל בנעט הראשון, אב"ד נייטרא - תר"ב - נדיר ביותר!

מכתב ובו דברי שבח והמלצה להגאון רבי יהושע הלוי טויבער, כתוב כולו בעצם כתב יד קודשו ובחתימתו המיוחדת של הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא. מיום ג' בסיוון תר"ב.

בין הדברים כותב רבי יחזקאל בנעט על רבי יהושע הלוי: "היה לי עמו שעשועים באורייתא בכמה סוגיות הש"ס ומצאתי את שאהבה נפשי קולע אל השערה ולא יחטא לכל אשר יבטא, ודברי המה למותר כי כבר סמך ידו עליו בימי בחרותו רבנו הגאון מפ"ב נ"ע..." (כוונתו לגאון מפרעשבורג - ה"חתם סופר").

המכתב נועד להמלצה עבור קהילות שיקבלו את הרב יהושע הלוי לרב עליהן, וכמו שמבאר הרב בנעט בסוף מכתבו: "אכן אז יקרה ה' לפניו מקהלות עם ה' אשר יצטרכו לאיש אשר ילך לפניהם להורות להם דרכי ה' יתנו עיניהם בו להיות המשרה על שכמו, ידעתי כי בקרב הימים יצא טבעו בעולם לשם ולתפארת ולתהילה...".

בשולי המכתב חתימתו המיוחדת: "הק' יחזקאל בהרב מ' יעקבנעט זצלה"ה" - כשהאות ב' משמשת גם לסיום השם יעקב וגם לתחילת השם בנעט.


הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא (תקל"ז-טבת תרט"ו), בן רבי יעקב בנעט מדייני אויבן-ישן (בודפסט). תלמיד רבי משה מינץ אב"ד עיר מולדתו ותלמיד קרובו רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג. בשנת תקס"ו נתמנה לרבה של סעטשין על מקום אחיו רבי משה מרדכי בנעט שעבר לכהן כאב"ד שטאמפי. בעיר זו כיהן כעשר שנים, ולאחר מכן פרש מן הרבנות ועבר לגור בבאלאש-יארמוט. בשנת תקפ"ד נתמנה לאב"ד פאקש ובשנת תקצ"ב עבר לכהן כאב"ד נייטרא בה כיהן למעלה מעשרים שנה. נודע כאחד מגדולי צדיקי הדור בהונגריה, והיו פונים אליו לקבל עצות וישועות. הכתב סופר כותב עליו בהספדו: "מזקני תלמידי חכמים... לא פסק פומי'[ה] מגירסי[']ה ולמד לאמיתה של תורה, תורת ה' היתה בפיהו, חכם עדיף מנביא, ונהנו ממנו עצה ותושיה..."

הגאון רבי יהושע טויבער הלוי, בנו של הגאון רבי אהרן טויבער אב"ד קאטורקעס בעל "יד אהרן" ותלמיד הגאון בעל "ברוך טעם". נולד בשנת תקע"ח. תלמידו של רבי פנחס פריעדן עוד מצעירותו בשנת תקצ"ט. אחר כך הלך ללמוד תורה אצל הגאון רבי צבי הירש העללר בק"ק אובן-ישן בבית מדרשו הגדול, אולם לא ארכו ימיו שם שכן הגאון רבי צבי הירש נפטר, ואז הלך רבי יהושע אל מרן ה"חתם סופר" לקבל ממנו תורה, וה"חתם סופר" מצאו "מלא חכמה דעה ושכל בתורת ה'" והעניק לו כתב חבר (נדפס ב"האהל" שנה ג). לאחר כמה חודשים עלה במעלות הקודש על ידי ה"חתם סופר", ומיום חתונתו של רבי יהושע הוסמך בסמיכת חכמים להיקרא בשם "מורנו" הרב רבי יהושע.


[1] דף. 19 שורות בכתב ידו וחתימתו. דף כחול, מקופל, כתוב על עמ' אחד. 19X11 ס"מ.

מצב: טוב מאוד. דף עבה ואיכותי.