מכירה פומבית 4 מכירת פריטי יודאיקה ועצמאות מדינת ישראל
יום ראשון, 16.6.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב התעשיה 3, קומה 3. אזור תעשיה, רעננה.
מכירה רביעית - יודאיקה, היסטוריה, אמנות ותרבות יהודית וישראלית.
***לשאלות ו/או תמונות נוספות , לרשותכם!
משרדי מדור לדור: 09-7670909 או רן 054-5561223 (מספרי ישראל)
אתר אינטרנט: MDLD.CO.IL
*עמלת קניה בסך 20%+ מע"מ על העמלה.
*משלוח עד קילו 20 ש"ח בדואר רשום.
*משלוח עד 2 קילו 30 ש"ח בדואר רשום.
*שליח עד הבית 50 ש"ח דואר ישראל.
המכירה הסתיימה

פריט 27:

ספריית ספרי קודש, 18 ספרים.

מחיר פתיחה:
$ 50
הערכה:
$280 - $340
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

1- משניות נשים קדשים תקצ"ג ברלין-עברית יידיש.

משניות : ששה סדרי משנה עם נקודות ועם תרגום אשכנזי והערות קצרות והקדמה בראש כל מסכת ומסכת ומבוא המשנה מאת חברת אוהבי תורה ומדע בברלין.

ונוסף על אלה פירוש מלא כף נחת חברו רבי שניאור פיבוש.

תקצ"ג, ברלין : דפוס I. Lewent ,חברת אוהבי תורה ומדע (ברלין)

מצב טוב מאד, 26 ס"מ. עברית יידיש

(III): נשים. תקצ"ג. [2], קו ד'.

(V): קדשים. תקצ"ג. [2], קלב ד'.

2-ספר הכוזרי 1853. ליפציג 

 Leipzig : F. Voigt

בראש השער: ספר הכוזרי.

עברית וגרמנית עמודה מול עמודה.

iv, 440 p. , 24 cm.מצב טוב מאד.

3-ספר מנחה חדשה 1809, ווין-עברית יידיש. דפים תכולים.

ספר מנחה חדשה : כולל ספרי תנ"ך עם תרגום אשכנזי ובאור.

 א. שמיד

[VII]. תרי עשר. עם תרגום מאת משה ארנסוואלד 1809. [23], רכו ע'.

עברית וגרמנית באותיות עבריות.

18 ס"מ. מצב טוב מאד, כריכת עור.

4-ספר לקוטי צבי כל בו תר"ף,בודאפעסט.

ספר לקוטי צבי כל בו : ועבודת הקרבנות : הכולל עשרים מעלות המבוארים בשער השני ונלוה אליו גם סדר הסליחות לימים הנוראים.

תר"ף ,בודאפעסט : יוסף שלעזינגער

בשער הנוסף: פיעטרקוב והפרט בשער תרנ"ט. דפוס סטריאוטיפי של הוצאה זו.

528, 3-64 ע' ,17 ס"מ.

5-ספר עבודת הקודש תרמ"ב (1881). קאלאמיא.

ספר עבודת הקודש חברו מוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי ...

תרמ"ב (1881). קאלאמיא : דפוס י. פרידמאן

לכל חלק שער מיוחד.

חלק א: מורה באצבע -- צפורן שמיר.

חלק ב: קשר גודל -- כף אחת -- יוסף בסדר -- סנסן ליאיר -- שומר ישראל.

פד ד' (חלק א-ב).מצב טוב מאד, כריכה קדמית מנותקת.

6-מחזור ליום ראשון של ראש השנה- כוונת הפייטן, תקע"ב. הגהות.

דפוס אפענבאך, כתמי הזמן, מצב בינוני, 20 ס"מ, צ' דף.

7-ספר ‬ עמר נקא תרי"ז‬ 1857 טשערנאוויץ, ולזכות את הרב יצחק שמשון מייזליש נר"י האב"ד וביגיעה רבה תקנו על מכונו על ידי הני גיסי מוה’ משה יהודה הלוי איש הורוויץ נ"י חתן הרב נ"י וגיסו מוה’ ישעיה

‫ ‬פרט השנה ‬ ‫ בשנת ת’ר’ט’ו’ב’ ‬ ‫ [תרי"ז] ‬ 1857.

‫ תאור ‬ ‫ [2], ה-כו; כב; טו; [1], יב; י דף. 8°. מצב טוב מאד.

8-ספר קהלת שלמה פיוטים 1919, פרנקפורט-עברית גרמנית.

ספר קהלת שלמה :ללמד לכל אדם לעסוק בתורה ובעבודה זו תפלה וג"ח

1919 , פרנקפורט, FRANKFURT a. M. : SAENGER & FREIDBERG

עברית וגרמנית. [1], 190 ע' ,8. מצב טוב, קרעים.  

9-ספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים ד' חלקים תש"ב, בודאפעסט(חתימת בעלים)

ספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים מלוקטים מכמה ספרים על סדר הש"ע סיפורים מצדיקים וכמה חידושי דאורייתא ,מלוקט ומסודר מאת אי"ש שו"ב =אברהם יצחק שפרלינג.

תש"ב , בודאפעסט : נצח

4 כר' (חלק א-ד, [2], קסב, [4] ,[5], פ ,יא [צ"ל יב], קלא ,[3], נד ד' ,8.

10-לוט 2 ספרים קהלת להאדמו"ר מגור.

1. ספר קהלת : ע"פ רש"י ועם פירוש שפת אמת, אשר לקטתי מספרי אא"ז מרן יהודה ארי' ליב מגור.ועם ליקוטי יהודה, אשר לקטתי ואספתי פנינים יקרים מאת אבותי יהודה ארי' לייב היינה בן הרב יצחק

2.ספר קהלת : ע"פ רש"י ועם פירוש שפת אמת לקטתי מספרי מרן יהודה ארי' ליב אלטר מגור וכן שפת אמת על עניני סוכות. ועם ליקוטי יהודה על קהלת ועניני סוכות אשר לקטתי מאת אבותי הקדושים, יהודה ארי' לייב היינה. תשי"ג, ירושלם : דפוס ש. וינפלד.  

ב. קהלת יב עם רש"י, שפת אמת ולקוטי יהודה שפת אמת לסוכות,

ליקוטי יהודה על עניני סוכות. תשי"ג. קכ , יט ע'.

11- מדרש בראשית רבה, כתב יד ואטיקן 60 תשל"ב. ירושלים 

מ מפתח הדפים מאת הרב א"פ שרי.

תשל"ב , ירושלים : מקור

שער נוסף באנגלית.

"מהדורה פקסימילית בת 160 עותקים".

דפוס צילום של כתב יד.

כולל גם: מפתח השוואתי של דפי כתב היד אל דפי דפוס ווילנא. [4] ע'. 27 ס"מ.

[3], 342, [2] ע' ,30 ס"מ. מצב טוב מאד, כריכת חצי עור מהודרת, מעט משופשפת.

12-. האוצר ב' כרכים : אוצר לשון המקרא והמשנה כולל כל המלות שנמצאו במקרא ובמשנה ... וההעתקים ללשון רוסית ואשכנזית חבר מאת ר' שמואל יוסף פין ז"ל.

מוגה מאת ש"פ ראבינאוויץ. תרע"ב , ווארשא : אחיאסף

13-עיט צבוע : ספור. וספר חוזי חזיונות מאת אברהם מאפו

תרס"ט , אודיסא : בלעטנירקי , 18 ס"מ.

14-בת ציון, או, יקר מזולל : ספור מקורי מחיי היהודים ברוסיה. מאת אברהם צוקרמן

תר"ס , ווארשא : צוקערמאנן, 133 ע' ,8.

15-ספר תורת משה ווארשא 1900

 ספר תורת משה לכמוהר"ר הרב משה אלשיך הקדוש על התורה ווארשא 1900 יצא לאור בהשתדלות הרב מנחם מענדיל יוסטמן..

מצב טוב מאד, כתמי זמן, חתימת בעלים, וחותמת משה ספרא!!!

16-ראש יוסף על מסכת חולין. תרי"ט , לעמבערג :

קא ד' ,2. מצב טוב., חותמת בעלים.

17-ראש יוסף על ברכות שבת מגילה תרכ"ג לעמבערג : דפוס זלמן ליב פלעקיר ושותפיו

1, 85 ד' ,2. מצב טוב מאד.

18- זוג ספרים משנה ברורה 1901-1910 ווארשא.(כרוך יחד)

1.ספר משנה ברורה : על שו"ע אורח חיים אשר חיבר מו"ה יוסף קארו עם חידושי דינים [מאת] מו"ה משה איסרליש. עם באר הגולה באר היטב שערי תשובה ובאורי משנה ברורה בו כל הדינים וההלכות

(א) משנה ברורה שו"ע אורח חיים ווארשא 1901 [א]: סימן א-קכז. קנא ד'.

(ב) משנה ברורה שו"ע אורח חיים 1910 סימן: קכח'-רכח' קלד' דף,חסר בסוף,כמה דפים קרועים.

מצב טוב, כריכה רופפת.