מכירה פומבית 2 ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, יודאיקה, ועוד
יום שלישי, 30.7.19, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב עם ועולמו 3, בית הראל. קומה 4.ירושלים

המכירה תתקיים ביום שלישי, כ"ז בתמוז תשע"ט, 30 ביולי 2019, בשעה 18:00 (שעון ישראל) עם כרוז.

להשתתפות במכירה החיה והשארת הצעות מוקדמות -  כניסה  /  הרשמה

פריט 11:

'חברת ישוב הארץ' - מסמך סודי בענין יסוד 'חברת ישוב הארץ' - חתימות גדולי הישוב

מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד


'הסכמת בעלי הועד בענין ישוב הארץ אור ליום ג' ד' מרחשון התרמ"ג [1883]'. מסמך מוקדם - דף בודד.


'לצורך השעה התאחדנו אנחנו כלנו הח"מ לחברה אשר שמה כתכליתה עוסקים בישוב הארץ, ואך מחפצנו בצניעות כי לא ברעש ה' והרבה קלקול השאון והפרסום עושה על כן לא אמרנו במכתבנו הגלוי כי היינו לחברה'.


מסמך חשוב ולא ידוע ובו תשעה עקרונות של 'חברת ישוב ארץ ישראל' בדבר קניית קרקעות להרחבת ישובה של ארץ ישראל. על המסמך חתומים בדפוס האבות הגדולים של היישוב היהודי בארץ ישראל: רבי ישראל הלוי הורוויץ, רבי אריה לייב פרומקין, יואל משה סולומון (השניים ממייסדי פתח תקוה), רבי יחיאל מיכל פינס, ודוד מאיר גוטמאן.


החברה שנוסדה למטרת הרחבת ישוב ארץ ישראל העמידה בראשה את רבי שמואל סלנט (סעיף ב') ותפקידי הניהול חולקו בין חבריה. מטרת החברה היתה לקנות אדמות שאינן מיושבות כפי שמופיע בסעיף ד': 'הן כל חפצינו שיהיה בידנו סך של תשע אלף רו"כ [רובל כסף] מזומנים... לקנות ולמכור ולחזור ולקנות בעד כל האנשים החפצים בזה...'. מופיעות תקנות בענין הגורלות, וכי יש לבוא במשא ומתן רק עם שומרי תורה:' וכן כי כל הזוכים בקרקעות שיקנו באמצעות החברה: 'מחויבים לקבל על עצמם לשמור מצות התלויות בארץ, ולהתנהג כעיקרי היהדות כשאר שלומי אמוני ישראל...'.


[1] דף. 27x22 ס"מ. מצב טוב מאד.