מכירה פומבית 2 חסידות, קבלה, כרזות, קמעות, כתבי יד, ציונות, ארץ ישראל, צילומים, חפצים, כתבי עת נדירים. 531 פריטים. מחירי פתיחה מוזלים. אין עמלות קונה!! מע"מ על כל הסכום. פריט אחרון: כתב יד מצוייר על קלף.

דוקטור ברוך פלח

יום רביעי, 10.10.18 , דרך הים 3, חבצלת השרון

המכירה כוללת 531 פריטים נדירים בנושאי יהדות, חסידות, קבלה, ארץ ישראל, שואה, מחתרות וצה"ל . הפריטים כוללים: ספרים, כתבי עת, חוברות, הדפסות סטנסיל, צלומים, חפצים, סמלים וקמיעות.  כתבי יד על קלף. הפריטים הם בעברית, לדינו, אידיש, אנגלית, גרמנית וערבית יהודית. 


מחירי פתיחה מוזלים! 

 מע"מ על כל הסכום! אין עמלות קונה!!!

המכירה הסתיימה

פריט 434:

לוט ארבע הגדות של פסח: יצאו לאור בירושלים

מחיר פתיחה:
$ 20
עמלת בית המכירות: 0% לפרטים נוספים
מע"מ: על מחיר הפריט המלא והעמלה
המכירה התקיימה בתאריך 10/10/2018 בבית המכירות דוקטור ברוך פלח

1. הגדה של פסח - הגדת בית רופשיץ: מעוטרת בליקוטי דברי תורה ופירושים... מאת אבותינו ורבותינו... מרופשיץ, צאנז, ותלמידיהם... ונלוה עליו קונטרס "ברכת תפוחי אדמה"... מאת אברהם חיים פרנקל. ירושלים: אברהם חיים פרנקל, תשמ"ט. [9] עמ' + ק"ל [5] עמ'. כריכה קשה. הגדה עם מנהגי צאנז, אילן יוחסין, פקסימיל, מכתב ברכה מהר' משה הלברשטאם - ראש ישיבת "דברי חיים". מצב טוב מאוד. 


2. הגדה של פסח: עם "באר מרים" - ציוני המקורות, חקרי הלכות... "קהלת משה" - מאסף פנינים, מגאונים... - מאת ראובן מרגליות. ירושלים: מכון פרי הארץ, תשמ"ה. 76 עמ'. כריכה רכה. מצב טוב מאוד. 


3. פרדס ההגדה השלם לנוער ולעם: פירושים ובאורי המלים.. רמזים ופשטים... דינים נחוצים... ספורי יציאת מצרים... בתוספת ספורים מעניני חג הפסח במהלך הדורות... - בעריכת גדליה סגל, עריכה מחודשת מנחם גץ. ירושלים: גדליה סגל ואלימלך חשין, תשל"ב [מהדורה רביעית]. קס"ז עמ'. כריכה קשה. נייר משובח, מכתב תעודה מהר' דוב בעריש וויידענפעלד - אב"ד טשעבין. מצב טוב מאוד. 


4. הגדה של פסח: בתוספת מאה פרקים הכוללים: א. הרחבות ומלואים לספור יציאת מצרים... ב. משה רבנו... ג. אתחלתא דגאלה... ד. ארץ ישראל... ה. כוס חמישי... ו. שנויי גרסאות בנוסח ההגדה... בהוספת תרשימים... - בעריכת מנחם מ. כשר. ירושלים: דפוס הממשלה, 1976. [80] ד'. כריכה רכה. ציורים, פקסימילים. על הכריכה מצוין: "הגדת-פסח ארצישראלית". מצב טוב מאוד.