יודאיקה, תשמישי קדושה, כלי כסף, מדליות, תצלומים, קהילות ישראל, כתבי יד, מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים, שנות הש', הת' והת"ק, דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, קבלה וחסידות, חב"ד
10.9.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 105:

3 מכתבים חשובים בכתב יד: "נא לשמח לב האי סבא קדישא מרן הגרי"מ שליט"א בעל חפץ חיים שסובל הרבה צער מדחק תלמידיו...".

נמכר ב: $950
מחיר פתיחה:
$ 10
הערכה:
$400-600
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

3 מכתבים חשובים בכתב יד: "נא לשמח לב האי סבא קדישא מרן הגרי"מ שליט"א בעל חפץ חיים שסובל הרבה צער מדחק תלמידיו...".
1. מכתב בקשה בכתב יד של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, לונדון תרצ"ג. נדיר. מכתב על גבי נייר מסמכים רשמי: "יחזקאל אבראמסקי רב דק"ק מחזיקי הדת לונדון", בכתב ידו הנאה והמסודר, ובחתימתו, תרצ"ג.

המכתב בן כ-10 שורות. תוכן המכתב: אודות הגאון רבי אהרן גרוזובסקי אבד"ק רומשישוק פ' קובנא, על אשר הגיע למצוקה כלכלית קשה, "אנחנו כבר נמנינו לדבר זה, ועתה ימנה גם מעלת כבודו בין העושים והמעשים...".

2. מכתב על גבי נייר מסמכים רשמי "הלל גינזבורג, ראדון, פלך ווילנא, חתן [!] של מרן בעל חפץ חיים שליט"א". בכתב ידו וחתימתו, תרצ"ג.

המכתב ממוען לרבי דב נוימאן. תוכן המכתב: בו מספר על מצבם הקשה של לומדי התורה תלמידי החפץ חיים, ומבקש שלא יפחות אלא יוסיף אף יותר. "...נא לשמח לב האי סבא קדישא מרן הגרי"מ שליט"א בעל חפץ חיים שסובל הרבה צער מדחק תלמידיו...".

3. גלויה, כתב יד, לוקאוו (במדינת פולין), תר"פ. - מכתב מרגש ששלח רבי אלעזר דובער סרעבניק, "לכבוד הרב המאוה"ג הגאון המשכיל וכו' כש"ת מו"ה י' ראבינאוויטש", במכתב מבקש מהרב ראבינוביץ, לאתר את אחות אשתו מלונדון, "ושמה דינה ושם בעלה ישראל ניימאן... רק מעת אשר הדייטש כבש גבולינו עוד לא השגנו מאתם שום ידיעה... לכן בקשתי שטוחה מכבודו ! שיואל נא בטובו לבקשם אנה הם נמצאים ...".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב מאד.