Asta 10
8.8.21
שדרות המאירי 5 ירושלים, Israele

L'asta è terminata

LOTTO 33:

שואת יהודי סלובקיה, הוצאת המפעל לדוקומנטציה ע"י התאגדות הקהילות בברטיסלבה, ברטיסלבה תש"ט.
...


Prezzo iniziale:
$ 80
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

שואת יהודי סלובקיה, הוצאת המפעל לדוקומנטציה ע"י התאגדות הקהילות בברטיסלבה, ברטיסלבה תש"ט.
הספר מתעד את האנטישמיות הצ'כוסלובקית החל ממאורעות "אביב העמים" ועד לשואה.מצורפים אליו תצלומים רבים של מסמכים וכרזות אנטישמיות מזמן השואה, תצלומי התעללויות ביהודים, עבודות כפיה, הרס ושריפת בתי הכנסת, רכבות המוות-הטרנספורטים, הסלקציה, בורות המוות, ולבסוף תצלומים של חיילי צבאות השחרור מן המחנות, ושארית הפליטה.
הקדמה בעברית ואנגלית, בה מודה המו"ל לשלטונות צ'כוסלובקיה המשוחררת, למשרד המשפטים, ולמוזאון היהודי בפראג על כי הואילו להמציא בעבורם מסמכים חשובים ותצלומים מקוריים אשר אפשרו את הבאת הדברים לציבור.
142 עמ'.מצב בינוני-טוב.