Asta 33 Parte 2
4.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!
*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!
*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!
*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.
תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!
Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 784:

מצב שמור וטוב, באחת האבנים יש שבר אשר לא פוגם ביופי הפריט.

Venduto per: $30
Prezzo iniziale:
$ 25
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

מצב שמור וטוב, באחת האבנים יש שבר אשר לא פוגם ביופי הפריט.