Аукцион 33 Часть 2
4.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Израиль


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!
*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!
*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!
*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.
תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!
Подробнее
Аукцион закончен

ЛОТ 622:

ברנדי ישראלי שטוק 84 ** "הברנדי המפרסם בעולם לאניני טעם" שנות השבעים, לוט המונה 5 בקבוקי ברנדי שטוק 84, V.S.O.P. ...


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

ברנדי ישראלי שטוק 84 ** "הברנדי המפרסם בעולם לאניני טעם" שנות השבעים, לוט המונה 5 בקבוקי ברנדי שטוק 84, V.S.O.P. "ברנדי שטוק, 40% אלכוהול

750 מ"ל. סגורים הרמטית מעולם לא נפתחו !!!