Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 255:

נדיר, מוצבי לבנון** דגל ישראל ענק מ1985, אשר נלקח מאחד ממוצבי לבנון בשנת 1987!!! עם חותמת צהל של חיל התחזוקה והספרה ...

Venduto per: $110
Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

נדיר, מוצבי לבנון** דגל ישראל ענק מ1985, אשר נלקח מאחד ממוצבי לבנון בשנת 1987!!! עם חותמת צהל של חיל התחזוקה והספרה הסידורית "2". עם אפשרות השחלה על חבל. שמור טוב, בכמה מקומות חורים קטנים, מגן דוד מעט דהוי.