Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 244:

שנים ראשונות של הקמת המדינה* נוסטלגי ומרגש, סיכת חיל כללי משנות ה50 , מצב מצוין, עם הברגה אחורית.


Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione