Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 124:

***נדיר ולפני קום המדינה 1936, הזמנה מטעם מפעל הישוב לעזרה ולבצרון, הועד לירושלים. ההזמנה ממוענת לגברת אוסטרובסקי ...


Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

***נדיר ולפני קום המדינה 1936, הזמנה מטעם מפעל הישוב לעזרה ולבצרון, הועד לירושלים. ההזמנה ממוענת לגברת אוסטרובסקי וחתומה על ידי מאיר ברלין בכתב יד, מראשי ומנהיגי תנועת המזרחי והציונות הדתית וחבר ועד בארגון מפעל הישוב. מפעל הישוב- חברה עירונית של עיריית תל אביב-יפו לענייני שיכון ובינוי שהוקמה ב1936 ונשיאיה היו מנחם אוסישקין ומאיר דיזינגוף. מטרתה היה לתת מענה למצוקת הדיור של פליטי מאורעות תרצ"ו. לאורך השנים הייתה החברה אחראית לעבודות שיקום ובנייה רבות בכל רחבי תל אביב. בין היתר הקמת שכונת יד אליהו, שיקום שכונת כרם התימנים, שיפוץ בניין עיריית תל אביב ועוד.