Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 76:

נשיא המדינה מר יצחק נבון, השתתף ונתן חסות להקרנת בכורה של הסרט, הים האחרון - סיפור הבריחה והעפלה 1948-1945. תוכניה ...


Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

נשיא המדינה מר יצחק נבון, השתתף ונתן חסות להקרנת בכורה של הסרט, הים האחרון - סיפור הבריחה והעפלה 1948-1945. תוכניה מפורטת עם הזמנה אישית מ1979. 4 דף, 28ס"מ.