Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 44:

פריט היסטורי ממלחמת העצמאות!!! הודעת אבל של יוסף פוזילוף משנת 1948, שנהרג בעת הפצצת תל אביב על ידי המצרים. ביום ט' ...

Venduto per: $10
Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

פריט היסטורי ממלחמת העצמאות!!! הודעת אבל של יוסף פוזילוף משנת 1948, שנהרג בעת הפצצת תל אביב על ידי המצרים. ביום ט' באייר תש"ח, (18.5.48) תל אביב הופצצה על ידי מטוסים מצרים, היום הרביעי ברציפות של הפצצות מאז הקמת המדינה. בהפצצה השלישית באותו יום, מטוסים מצרים פגעו בתחנה המרכזית. בהפצצה זו נהרגו 54 איש וכמאה נפצעו. יוסף שהה במקלט בזמן ההפצצה, אך יצא מהמקלט לעזור לנפגעים. בצאתו, נפגע ונהרג במקום. היה חבר באצ"ל, השתתף בקרב על יפו ובמותו, נמצא בכיסו צו התייצבות.