Asta 33 Parte 1
3.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

LOTTO 28:

בנק אוצר התישבות היהודים – מאזן 1957. של בנק "אוצר התישבות היהודים" (יידישע קולוניאל באנק). מספטמבר, 1900. הבנק ...


Prezzo iniziale:
$ 10
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

בנק אוצר התישבות היהודים – מאזן 1957. של בנק "אוצר התישבות היהודים" (יידישע קולוניאל באנק). מספטמבר, 1900. הבנק נוסד בהחלטת הקונגרס הציוני ה-2 בבאזל בשנת 1898 ומייסדיו שאפו לרכוש את אדמות ארץ ישראל. מצבשמור וטוב, 7 דף.