Asta 5
22.7.21
יוסף הגידם 45 חיפה, Israele

אומנות יודאיקה קרמיקה ישראלית ישראליאנה חפצי נוי ספרי קודש יין ועוד.

שימו לב בכל יום מתווספים פריטים, מומלץ לעקוב עד יום המכירה.

L'asta è terminata

LOTTO 201:

כדור דקורטיבי כסף אלקרופורמי, במראות העיר העתיקה של הירושלים.

גובה: 10 ס"מ


Prezzo iniziale:
$ 15
Commissione per la casa d'aste: 20% Maggiori dettagli
IVA: 17% Solo su commissione

כדור דקורטיבי כסף אלקרופורמי, במראות העיר העתיקה של הירושלים.

גובה: 10 ס"מ