Asta 38
19.7.21
זכרון יעקב. 0523720203, Israele

יודאיקה, מטבעות זהב נדירים, מדליות, סמלים, שטרות, מניות, צילומים, תכשיטים, חפצים מיוחדים ועוד.
L'asta è terminata

LOTTO 303:

"דבר"  - ״מרידת הנאצים באוסטריה נכשלה״, ״נעשה נסיון לרצוח את היטלר?

2 גליונות ...


Prezzo iniziale:
$ 30
Commissione per la casa d'aste: 20%
IVA: 17% Solo su commissione


"דבר"  - ״מרידת הנאצים באוסטריה נכשלה״, ״נעשה נסיון לרצוח את היטלר?

2 גליונות ועמוד. ״מרידת הנאצים באוסטריה נכשלה״ 26 ביולי 1924

״מצב מלחמה באוסטריה-מפלגת הנאצים נאסרה״. 21 ביוני 1933
 ״אוסטריה גועשת -  נאסרו נאצים וסוציאליסטים.28 ביולי 1934
היטלר משתדל להסיר מעליו את האחריות למרידה.״(עמוד אחד).
״נעשה נסיון לרצוח את היטלר?״. 19 בנובמבר 1934

מצב: קרעים בדרגות שונות, סימני הדבקה וכתמים שונים.

עיתון ״דבר״ - יציר רוחה ופרי מאמציה של תנועת העבודה בארץ.
בגליון זה הגשימה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא״י את הוצאת עתון פועלי ארץ ישראל, וזאת במטרה לייתן מקום לביטוי ויצירת מעמד הפועלים העברים בארץ ולמלחמתו, כמו גם ללכד אותו לחטיבה שלמה ומאוחדת ולרכז סביב דברו את התנועה כולה, בארץ ובגולה.