Аукцион 38
22.7.21
Ha-Kalanit St 17, Kfar Yona, Израиль


אין אחריות על משלוח פריטי פורצלן וזכוכית

לברורים ושאלות אל דוד הראל טל 0544613989

דואר רשום 30 ש" ח

דואר שליחים 60 ש" ח

Аукцион закончен

ЛОТ 484:

רום המלכים תוצרת הכורמים 750 ML כשר סגור הרמטית


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее