Аукцион 213
16.6.21
Rachel Hameshoreret - BAT-YAM, Израиль

אמנות עתיקות תכשיטים מטבעות רהיטים פרטי אספנות ופרטי תכולה שונים

מומלץ לבקר בתצוגה בבית לפני המכירה 

Аукцион закончен

ЛОТ 108:

צמיד כסף קשיח חישוק משקל 87 גרם חתום ראו חותמות בצילום פריט עתיק, נדיר ומיוחד 

Продан за: $70
Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее

צמיד כסף קשיח חישוק משקל 87 גרם חתום ראו חותמות בצילום פריט עתיק, נדיר ומיוחד