Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 12:

זוג פמוטים צרפתי. עשוי נחושת המאה ה19. מעוטרים בעבודת חריטה. מצב טוב מאוד. משקל: 1446 גרם. גובה 28 ס"מ.

Продан за: $50
Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

זוג פמוטים צרפתי. עשוי נחושת המאה ה19. מעוטרים בעבודת חריטה. מצב טוב מאוד. משקל: 1446 גרם. גובה 28 ס"מ.