Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 121:

סיכת כסף. מעוטרת בעבודת פתוחה של ציפור . בשיבוץ אבן חן בצבע תכלת. גובה 4 ס"מ. משקל: 14 גרם.

Продан за: $50
Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

סיכת כסף. מעוטרת בעבודת פתוחה של ציפור . בשיבוץ אבן חן בצבע תכלת. גובה 4 ס"מ. משקל: 14 גרם.