Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 3:

תכשיט כסף עם שיבוץ זהב.  חתום. מקסיקו. מעוטר בעבודה פתוחה. מאחורי התכשיט יש אפשרות לתלייה כשרשרת ו/או כסיכה. ...


Стартовая цена:
$ 100
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

תכשיט כסף עם שיבוץ זהב.  חתום. מקסיקו. מעוטר בעבודה פתוחה. מאחורי התכשיט יש אפשרות לתלייה כשרשרת ו/או כסיכה. קוטר 6 ס"מ. משקל: 18 גרם.