Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 78:

צלחת להבדלה. עשויה עץ. מעוטרת בעיטורי נחושת וכסף עם כיתוב ומגן דוד : "מצות השם ברה מאירת עיניים". קוטר ...


Стартовая цена:
$ 200
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

צלחת להבדלה. עשויה עץ. מעוטרת בעיטורי נחושת וכסף עם כיתוב ומגן דוד : "מצות השם ברה מאירת עיניים". קוטר 30 ס"מ.