Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 54:

פמוט לתלייה כסף עם קריסטל, אירופה, מעוטר בעבודת לחצנות עם פמוטים מקריסטל יפייפים, דבר לא שכיח לפמוט מסוג זה. ...


Стартовая цена:
$ 100
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

פמוט לתלייה כסף עם קריסטל, אירופה, מעוטר בעבודת לחצנות עם פמוטים מקריסטל יפייפים, דבר לא שכיח לפמוט מסוג זה. מידות: בסיס 17*12 ס' ופמוטים 31 ס'. משקל : 718 גרם.