Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 14:

גביע קוקוס עם חובק כסף, אנגליה, 1820 בקירוב, תקופת גורגיאני, חתום, בסיס הגביע בעבודת חריטת עץ בצבע שחור. גובה 16 ...


Стартовая цена:
$ 200
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

גביע קוקוס עם חובק כסף, אנגליה, 1820 בקירוב, תקופת גורגיאני, חתום, בסיס הגביע בעבודת חריטת עץ בצבע שחור. גובה 16 ס' וקוטר 10 ס'.