Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 175:

גביע כסף לקידוש, בסגנון כוס נירמברג, מעוטר בעבודת יד בלט של פרחיה עם כיתוב "זכור ושמור את יום השבת ...


Стартовая цена:
$ 400
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

גביע כסף לקידוש, בסגנון כוס נירמברג, מעוטר בעבודת יד בלט של פרחיה עם כיתוב "זכור ושמור את יום השבת לקדשו" בעל שמונה צלעות. גובה 15 ס'. משקל 130 גרם.