Auction 30
May 9, 2021
Israel
 3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana

אמנות ישראלית ובינלאומית, כלי כסף, מזרח רחוק, שטרות ומטבעות, ישראלינה ועוד...

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 147:

אגרת חוב של 'עזרה ושיכון בע"מ', סידרה א', מ 20 מאי 1947, בשווי 10 לירות ישראליות, עם תלושי ריבית על סך 300 מא"י ...


Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

אגרת חוב של 'עזרה ושיכון בע"מ', סידרה א', מ 20 מאי 1947, בשווי 10 לירות ישראליות, עם תלושי ריבית על סך 300 מא"י, חלקם תלושים. רשום נפרע בכתב יד. מס' 3253.