Auction 30
May 9, 2021
Israel
 3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana

אמנות ישראלית ובינלאומית, כלי כסף, מזרח רחוק, שטרות ומטבעות, ישראלינה ועוד...

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 143:

מיוחד! מארז שלם של מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט הבריטי - 1927-1946


Start price:
$ 1,800
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

מיוחד! מארז שלם של מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט הבריטי - 1927-1946

מצב שמור וטוב!

מקורי באחריות!!!