Auction 30
May 9, 2021
Israel
 3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana

אמנות ישראלית ובינלאומית, כלי כסף, מזרח רחוק, שטרות ומטבעות, ישראלינה ועוד...

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 137:

שגיאה- לוט שני שטרות של 100 רייכסמארק משנת 1935. באחד מהם טעות בהדפסה - המספרים הסידוריים הודפסו מצד אחד בלבד של ...


Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

שגיאה- לוט שני שטרות של 100 רייכסמארק משנת 1935. באחד מהם טעות בהדפסה - המספרים הסידוריים הודפסו מצד אחד בלבד של השטר (בשני משני הצדדים). מספרים סידוריים נמוכים. פרפיקס T ו A, מספרים סידוריים: 0028082 ו 6098027. מצב XF