Аукцион 6
24.1.21
Израиля
 רחוב 3350 מס 5 תל אביב יפו
Аукцион закончен

ЛОТ 290:

כלי לנטילת ידיים לכהנים ביום כיפור נחושת פרסי מבית כנסת ביאזד היה שייך לרבי משה בבאי עליו השלום ועליו כתוב הפסוק ...

Продан за: $500
Стартовая цена:
$ 500
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

כלי לנטילת ידיים לכהנים ביום כיפור נחושת פרסי מבית כנסת ביאזד היה שייך לרבי משה בבאי עליו השלום ועליו כתוב הפסוק "וזרקתי עליכם מיים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם מכל גילוליכם אטהר אתכם טהור הוא" מידות19×21 סמ"