אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18204

במערכה בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח. גיליונות השנה הראשונה.

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

במערכה בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח. גיליונות השנה הראשונה.
במערכה בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח. גיליונות השנה הראשונה.
אב תשכ"א - סיון תשכ"ב. ירושלים.
ס"ה 12 גיליונות כרוכים יחד במצב טוב מאוד.