אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18203

אל הציונים! תשעה גיליונות העיתון העם שיצא לאור ברוסיה, ימי מהפכת פברואר 1917.

Price:  
$100   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

אל הציונים! תשעה גיליונות העיתון העם שיצא לאור ברוסיה, ימי מהפכת פברואר 1917.
"העם" היה עיתון ציוני שיצא לאור במוסקבה בהשתדלותו ובעריכתו של הסופר והעיתונאי בן ציון כ"ץ.
משנת 1915 אסרה הממשלה הרוסית  הופעת עיתונות עברית לקראת סוף 1916 בידי כ"ץ לקרוע חלון באיסור הממשלה, ולחדש את העיתונות העברית ברוסיה.
הגיליון הראשון של השבועון יצא בא' כסלו תרע"ז (13 [26] בנובמבר 1916), שלושה חודשים לפני מהפכת פברואר 1917
ובגיליונות העיתון הופיעו כתבות מגדולי הסופרים העבריים כנחמן ביאליק, שאול טשרניחובסקי ועוד רבים.
בפברואר 1917 הייתה מהפכה שלטונית ברוסיה שבעקבותיה יכלו להתבטא בחופשיות ללא הגבלות הצנזורה, והחל מגיליון 16-17, 10 (23) במרס 1917, השתנה העיתון לגמרי, כשהכותרת הראשית קוראת "א ל   ה צ י ו נ י ם" ותחתיה מאמר שמברך על המהפכה ושמעתה יהיה אפשר להתחיל לדון בסוגיות העומדות על סדר היום היהודי: הזכויות הלאומיות של היהודים ברוסיה אחרי המהפכה, פעילות התנועה הציונית, חינוך לאומי-עברי,ועוד.
לפנינו הגיליונות מהשבועות לפני המהפכה ומהמהפכה וממש רואים את המעבר החד בין שבועון פובליציסטי בעל אופי ספרותי, לעיתון בעל אג'נדה ציונית  אקטיבית ופעילה בכל הנושאים העומדים על סדר היום היהודי.
לפנינו גיליונות 9,10,11,12,13  (מלפני המהפכה) 15,16-17 20-21,22-23 (המבשרים על המהפכה) ס"ה 9 גיליונות.
מצב טוב מאוד, נקבי תיוק כתמי זמן.