אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18199

הגאון ר' יצחק אלחנן איננו! ידיעה בעיתון המגיד המבשרת בעצב על פטירת ר' יצחק אלחנן ספקטור. אוגדן עיתוני המגיד לשנת ...

Price:  
$100   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

הגאון ר' יצחק אלחנן איננו! ידיעה בעיתון המגיד המבשרת בעצב על פטירת ר' יצחק אלחנן ספקטור. אוגדן עיתוני המגיד לשנת תרנ"ו (1896).
הגאון ר' יצחק אלחנן איננו! ידיעה בעיתון המגיד המבשרת בעצב על פטירת ר' יצחק אלחנן ספקטור.
לפנינו כרך שלם של עיתון המגיד לשנת תרנ"ו (1896) הידיעה מופיעה בגיליון 10-11.
חסרון בשדרת הכריכה, מצב כללי טוב מאוד. קרעים קלים.