אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18190

מאסף ציון תרפ"ו - תרצ"ד.

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

מאסף ציון תרפ"ו - תרצ"ד.
מאסף ציון תרפ"ו - תרצ"ד.
החברה ההיסטורית ישראלית.
מהדורה מצולמת - ירושלים תשל"ח.
מצב טוב מאוד.