אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18187

קונטרס פרץ נבעה אודות מזכיר בבית דין של הרי"ל צירלסון שזייף תעודת נישואין תמורת כסף.

Sold for: $25
tags:

קונטרס פרץ נבעה אודות מזכיר בבית דין של הרי"ל צירלסון שזייף תעודת נישואין תמורת כסף.

ספר דברי הלל חלק שני מאת רבי הלל פוסק.

בסוף הספר מופיע קונטרס פרץ נבעה, אודות בני זוג שלא רצו להתקדש כדת משה וישראל והוציאו תעודת סידור קידושין בחתימת הרי"ל צירלסון, הרב הלל פוסק לא הייתה נוחה דעתו מסידור קידושין ונסע לקישינוב לרי"ל צירלסון לברר העניין, שם התברר לו אחר חקירה שהתעודה זויפה בידי מזכיר בית הדין תמורת בצע כסף. בקונטרס מופיע צילום התעודה צילום תשובת הרי"ל צירלסון אליו ותיעוד נוסף מפרשיה זו.


סעאיני תרצ"ג.

מצב טוב. ללא כריכה.