אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18186

שמלת בנימין על הגדה של פסח מאת רבי בנימין זאב סופר. פאקש תרנ"ז. חותמת בן המחבר רבי פישל סופר.

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

שמלת בנימין על הגדה של פסח מאת רבי בנימין זאב סופר. פאקש תרנ"ז. חותמת בן המחבר רבי פישל סופר.

שמלת בנימין על ספר ויקרא והגדה של פסח מאת רבי בנימין זאב סופר.

חותמת בן המחבר רבי פישל סופר אב"ד טשוס.

פאקש תרנ"ז.
מצב טוב. כריכה בלויה ללא שדרה.