אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18184

כרך גיליונות עיתון הצפירה תרל"ט. ידיעת פטירה כוזבת.

Price:  
$100   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

כרך גיליונות עיתון הצפירה תרל"ט. ידיעת פטירה כוזבת.

כרך גיליונות עיתון הצפירה בין התאריכים י"ט טבת תרל"ט - כ"ה סיון תרל"ט.


בגיליון 17 אנו מוצאים ידיעה על פטירת המשגיח של ישיבת וולאז'ין רבי שמעון נאוגרודסקי אמנם בידיעה בגיליון 19 היא מוכחשת ומתבררת כאדם שחמד לצאן לבזותו ולבזות אדם נוסף חשוב בוולאז'ין בשמו חתם את הידיעה...


'הצפירה', העיתון העברי הראשון בפולין בתקופת השלטון הרוסי, נוסד בוורשה  על-ידי חיים זליג סלונימסקי (חז"ס) בשנת 1862, אולם מאורעות התקופה – המרד הפולני והפיכתו של סלונימסקי למפקח על בית המדרש לרבנים בז'יטומיר, גרמו להפסקת הופעתו של העיתון לאחר כחצי שנה ועשרים וחמישה גליונות בלבד. סלונימסקי הצליח לחדש את 'הצפירה' ב-1874 בברלין, ולאחר שנה הוחזרה מערכת העיתון לוורשה ושם נותרה בכל שנות קיומה. ב-1886 אימץ 'הצפירה' את פורמט היומון שבו הופיע ברציפות במשך עשרים שנה, ומ-1906 ואילך ראה אור בהפסקות (ובפורמטים משתנים) עד לסגירתו הסופית בשנת 1931.

לפנינו גיליונות 1879 מ1-22 למעט גיליון 3.
מצב טוב מאוד. כרוך מחדש. קרע עם חסרון קל מאוד באחד הדפים.