אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18183

מצמרר! קינה נוראה על השואה האיומה תוך כדי הזוועות.

Price:  
$50   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

מצמרר! קינה נוראה על השואה האיומה תוך כדי הזוועות.

ספר דרושי וחידושי הרמבא"ד חידושים ודרושים מאת רבי משה דייטש אב"ד שאלגאטריאן, נדפס בעיצומה של השואה וואראהל תש"ג.


בהקדמת הספר אנו מוצאים תיאור נדיר ומצמרר של הלך רוחם של היהודים בשואה מאת  בנו המו"ל אשר כותב תוך כאב גדול והדגשת דבריו בסמיני קריאה:  "קורא יקר! אחי ובן גורלי גורל הגלות הנוראה והאיומה! כי תאמר בלבבך איך נשים את הספר נגד עינינו בתוך שלשת ימי האפלה של הגלות האין סופית הזאת? בשעה שכל היעודים הקשים של תורתינו הקדושה הם על צוארנו איך נשמע אל משה במצב של קוצר רוח ועבודה קשה?
אל זאת אני משיב לך אך יקר: התעמק נא בדברי ימי עמנו ותראה ותוכח לדעת כי נצח ישראל לא ישקר..." 
בהקדמה נוספת בהמשך הדברים הוא מפיל תחינה ארוכה "ואני מפיל תחנתי אל אבינו שבשמים יודע תעלומות קל נקמות חוסה נא על עמך אשר מלא בושה וכלימות והנה עבדיך מוכים על עמך יערימו סוד... שפוך עליהם זעמך והמה מיד כלום בגדול זרועך הדיחמו... אנת היא מלכא עילאה אל ימעט לפניךך כל התלאה וקרא אליה את הקריאה על הגאולה ועל התמורה לגאול ולקבץ שה פזורה שובה נא אלוקי ישענו הופע והנשא עלינו בבניין ארצנו ובשכלול בית מקדשנו ושבו כהנים לעבודתם ולווים  לדוכנם להודות לך ולרוממך בגרונם וישראל במעמדם שמחים מיגונם יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו בעת יחונן ה' צבאו-ת בבנין בתינו לנצח נצחים"

מצב טוב מאוד שמור היטב.