אוסף מכירות פומביות's shop

שמואל סלנט 14, פתח תקווה
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9448-18182

לוט חוברות ישורון בעירכת הרש"ר הירש. נדיר ביותר!

Price:  
$150   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags:

לוט חוברות ישורון בעירכת הרש"ר הירש. נדיר ביותר!
לוט אחד עשר חוברות כתב העת ישורון בעריכת הרש"ר הירש - פרנקפורט תרכ"ד.

רבי שמשון בן רפאל הירש [כ"ד בסיוון ה'תקס"ח – כ"ז בטבת ה'תרמ"ט] מגדולי רבני גרמניה במאה התשע עשרה, פעל רבות בגרמניה בתקופה ההיא לשמר את מסורת היהדות בדרך האורתודוקסית והציע את שיטתו  "תורה עם דרך ארץ" כחלופה לרוח ההשכלה שכבשה בגרמניה בימים ההם. לשם כך ריכז את מרב כישרונותיו ועטו וכתב חיבורים רבים לקרב את רוח העם אל התורה בדרך המסורה.
בשנת תרי"ד יסד את כתב העת ישורון להגן על רוח היהדות מפני הרפורמים והמשכילים, לפנינו אחד עשר חוברות מהירחון משנת תרכ"ד.  גיליונות כתב העת ישורון מיסודו ועריכתו  של הרש"ר הירש נדירים ביותר!
מצב טוב. כתמים. קמטים.