החנות של היסטוראמה

תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 6403-118685

Ancient Roman/Byzantine Constantius II Augustus maiorina coin 348-51 AD, S-18147

מחיר:  
$60   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ
המע"מ מחושב רק על עמלת בית המכירות

Constantius II Augustus (337-361 CE) billon maiorina (348-51 CE): emperor diademed, draped & cuirassed bust right & legend D N CONSTANTIVS P F AVG / soldier spearing bearded, bare-headed fallen horseman who is reaching backwards & legend FEL TEMP REPARATIO + officina mark S (=6) in field, left & mintmark CONS in exergue; 18mm, 3.2g; S-18147.


Product Tags: Turkish Coins, Ancient Coins and Numismatics from Turkey and from Roman Empire, Constantinian Dynasty, Roman/Byzantine Empire