Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-24272

החסידות וההתעוררות הלאומית – מאת יצחק אלפסי. תשל"ט. דוקטורט. אוטוגרף חתום.


החסידות וההתעוררות הלאומית – מאת יצחק אלפסי. תשל"ט. דוקטורט. אוטוגרף חתום.
החסידות וההתעוררות הלאומית – מאת יצחק אלפסי. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' אברהם רובינשטיין. רמת-גן: הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ט. [8] עמ' + 322 [1] עמ'. כריכה רכה. שער מעטפת, נוסף שער באנגלית, דפים מעט מצהיבים, דופן וכריכה מעט משופשפות, מעט כתמי זמן. אוטוגרף חתום: " למשפחת רימון היקרה, בתודה מקרב לב על תרומתם הנדיבה להופעת מחקר זה. בתודה ובהוקרה, יצחק אלפסי". מצב טוב.