Auction 8
Apr 23, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון
ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....
The auction has ended

LOT 2:

יריד המזרח 1936, Levant Fair , Special Ticket , כרטיס מיוחד

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: 17% On commission only

יריד המזרח 1936, Levant Fair , Special Ticket , כרטיס מיוחד

יריד המזרח 1936 - זה היה היריד האחרון . בשל מאורעות המרד הערבי הגדול, שהחלו כשבועיים לפני פתיחתו ואשר שיתקו את נמל יפו, היה זה יריד מצומצם, רחוק מאוד מהיקפו של קודמו. אירועים רבים שתוכננו בוטלו ומציגים רבים ביטלו את השתתפותם. יריד זה גרם לחברה שארגנה אותו הפסדים כספיים. בעקבות התמשכות המאורעות ומלחמת העולם השנייה לא נערכו עוד ירידים במקום. לאחר קום המדינה הוקם מתחם ירידים חלופי, מתחם גני התערוכה.


כרטיס מיוחד כולל תצלום של בעליו. 
7*13 סמ

סימני קיפול כתמי הצהבה. 


catalog
  Previous item
Next item