דירה בירושלים מכונס נכסים
26.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' יפו 99 ת. ד. 28028 ירושלים 91280
- הצעות יש להעביר בכתב למשרדו של הח"מ כמפורט להלן עד ליום 26/03/29 בשעה 12:00  
- בצירוף טופס הצעה חתום ע"י המציע, טופס הצעה, הסכם ודו"ח שמאי יימסר
ע"פ דרישה באמצעות דוא"ל  - yosi@jtc-law.co.il
- המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה


דירה, ירושלים, רחוב עמרם גאון 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב עמרם גאון 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 26.3.20, 12:00
גוש 30094
חלקה 83
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא