מכירה פומבית 23 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
30.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.

ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

המכירה הסתיימה

פריט 12:

לוט עשרים ספרי חסידות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 600
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט עשרים ספרי חסידות

לוט עשרים ספרי חסידות, אוסף גדול ומגוון ביופיו.

1. ספר "מזכרת שם הגדולים" - פיעטרקוב תרס"ח 

כריכה ישנה 

מצב טוב 

2. ספר "אגרת הקודש" ווארשא - 1850 

כריכה מקצועית מחודשת 

מצב טוב 

3. ספר "דרכי צדק" - לעמבערג תר"י - לרבי זכריה מנדל מירוסלב 

כריכה כורכים מקצועית 

מצב טוב 

4. ספר "עירין קדישין" לסבא קדישא מרוז'ין - ברדיוב תרס"ז - דפוס יוסף מאיר בלייער 

כריכה מחודשת 

מצב טוב 

5. ספר "ממעיינות הפולקלור החסידי" מאת יצחק ורפל - אחיאסף תש"ו 

מצב טוב 

6. ספר "מאה שערים" לרבי צדוק הלוי מלובלין - לובלין תר"ע 

כריכה מחודשת 

מצב טוב 

7. ספר "צדקת הצדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין - לובלים תרע"ג 

כריכה מחודשת 

מצב טוב 

נגיעת עש בודדה 

8. ספר "מרגניתא דר' מאיר" - תרפ"ו 

כריכה רכה 

מצב טוב 

9. ספר "מים רבים" - ווארשא תרנ"ט 

כריכה ישנה 

מצב טוב בינוני 

מעט פגעי עש

10. ספר "תפארת היהודי" על היהודי הקדוש מפרשיסחא - ווארשא תר"פ 

כריכה מקצועית 

מצב טוב 

11. ספר "בן פורת יוסף" - בילגורי תר"ץ 

כריכה מקצועית מחודשת 

מצב טוב.

12. ספר "התחזקות האמונה" - פיעטרקוב תרס"ו 

כריכה מקצועית מחודשת 

מצב טוב.

13. ספר "דובר שלום" מעשיות מרבי שלום רוקח צבעלזא - פשעמישל תר"ע 

14. ספר "שערי האמונה" - פיעטרקוב תרפ"ח 

כריכה מפוארת מחודשת. 

15. ספר "באר מים" על הגדה של פסח לרבי יוסף משה בה"ר אלקנה - ירושלם תרצ"ה 

כריכה ישנה 

מצב טוב.

16. ספר "אגרות קודש" קבוצת מכתבים מרבינו הקדוש המגיד ממעזריטש ותלמידיו - סודר על ידי יואל דיסקין המלומדי ישיבת חיי עולם - ירושלם תרצ"ג

כריכה מחודשת 

מצב טוב 

17. ספר "שמש ומגן" אמרות קודש מהרה"ק מטשכנוב 

תל אביב תשי"ג 

מצב טוב 

18 ספר "לקוטי רמ"ל" - דפוס הרב ישראל אלימלך 

כריכה ישנה 

מצב טוב 

נגיעת עש 

19. מחזור חלק שני לשלוש רגלים - דפוס הנגיד הרבני דוד סעדיה ישעיה תבנית אותיות אשר היו משלפנים בסלאוויטא - תרי"ב 

מצב בינוני 

פגעי עש, כריכה מרופטת, קרעים בדף השער, שיקום בדף אחרון פגיעות טקסט, כתמים וסימני שימוש. 

20 ספר "מנחה חדשה" על הגדה של פסח - ירושלם תרמ"ג 

שער הושלם בצילום 

כריכה מקצועית איכותית 

מצב טוב  

 

 

 לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא